Excel

Excelkurser

Välj en Excel kurs från VENTER Datautbildning i Stockholm. Vi erbjuder professionellt lärarledda Excelkurser på grund och avancerad nivå och vi genomför även specialkurser som Excel Kalkylmodeller, Makro, Funktioner och Pivottabeller. Med bättre kunskaper om Excel ser du programmets möjligheter att hantera små och stora datamängder och sedan enkelt presentera dessa med grafiska hjälpmedel.

Vi erbjuder den optimala Excel kursen med lärarledd undervisning som kombineras med repetition och fördjupning Online på webben .

Priset på våra lärarledda kurser inkluderar kaffe, lunch och inloggning till Learnesy Online utbildning. Se länken priser & villkor för detaljerad information.

Lärarledda kurser i Excel

Medverkar du på våra lärarledda kurser så ingår inloggning till Learnesys ONLINE utbildning för repetition och fördjupning.

Onlinekurser i Excel

Onlinekurser kan du köpa separat men medverkar du på våra lärarledda kurser så ingår inloggning till Learnesys ONLINE utbildning för repetition och fördjupning.

Anpassad utbildning I Excel