Word

Wordkurser

Välj en Word kurs från VENTER Datautbildning i Stockholm. Vi erbjuder professionellt lärarledda Wordkurser på grund och avancerad nivå. Med bättre kunskaper om Word producerar du genomarbetade dokument och vi garanterar att dina kunskaper i Word ligger på en professionell nivå efter medverkan på vår kurs.

Vi erbjuder den optimala Word kursen med lärarledd undervisning som kombineras med repetition och fördjupning Online på webben.

Priset på våra lärarledda kurser inkluderar kaffe, lunch och inloggning till Learnesy Online utbildning. Se länken priser & villkor för detaljerad information.

Lärarledda kurser i Word

Onlinekurser kan du köpa separat men medverkar du på våra lärarledda kurser så ingår inloggning till Learnesys ONLINE utbildning för repetition och fördjupning.

Onlinekurser i Word

Onlinekurser kan du köpa separat men medverkar du på våra lärarledda kurser så ingår inloggning till Learnesys ONLINE utbildning för repetition och fördjupning.

Anpassad utbildning I Word