Office

Officekurser

Microsoft Office programsvit är ett fantastiskt hjälpmedel för att förbättra och effektivisera ditt arbete. Vi erbjuder såväl intensiv som heldagskurser samt skräddarsydd utbildning om ni har speciella önskemål. På våra schemalagda kurser är det maximaltimalt 6 deltagare vilket garanterar kvalitén på kursen.

Våra Officekurser