Word

Wordkurser

Är ni flera personer på företaget som behöver Word utbildning, vill ni välja lokal, datum och tid själva? Vill ni göra djupdykningar i Word, eller behöver ni en Word-expert på plats, då skall ni välja en anpassad kurs.

Onlinekursen skall du välja om du söker en flexibel kurs där du kan lära dig programmet på egna villkor. Kursen är uppbyggd på korta lektioner som tar dig från grunderna i Word till hur man skapar mallar, innehållsförteckning, hanterar tabbar, bilder och tabeller.

Den oslagbara utbildningen är BLENDED LEARNING som är en lärarledd genomgång kombinerad med vår Onlinekurs.

Exempelfilm