Våra priser & villkor

Priser

Alla våra priser är exklusive moms och inkluderar kursmaterial, kaffe och lunch. Fakturering sker efter kursstart. Betalningsvillkor 30 dagar netto.

Villkor

Vid kursbokning från våra hemsidor så skickar vi ut en kursinbjudan med e-post. När du accepterat vår inbjudan så är din bokning klar och om inte tar vi bort din anmälan utan kostnad.

Du kan utan kostnad av eller omboka din kursplats fram till 15 arbetsdagar innan kursstart. Tvingas du av eller omboka senare på grund av sjukdom eller andra tvingande skäl så faktureras kursen och du har då kursplatsen "tillgodo" vid ett senare kurstillfälle alternativt att du överlåter din plats åt någon annan.